Direct naar inhoud -hoofdmenu - submenu - contact

Annette Booiman Mensendieck en Biofeedback therapeut Mensendieck Moves

Biofeedback

Wat is Biofeedback?

Biofeedbacktraining wordt gebruikt voor het aanleren van lichamelijke controle en biedt de mogelijkheid controle te krijgen over onbewuste processen van bijv. ademhaling, spierspanning en hartslag. Het wordt ook wel een psycho-fysiologische spiegel genoemd.(zie artikel: Als de spiegel stopt...)logo Board Certified in Biofeedback

Biofeedback laat de subtiele lichamelijke veranderingen zien die niet door de cliënt/patiënt of therapeut bewust kunnen worden waargenomen. Biofeedbacktraining is een behandelwijze die op zich zelf kan staan. Het kan ook de behandeling van oefentherapie-Mensendieck ondersteunen.

Binnen de praktijk wordt gewerkt met de volgende vormen van biofeedback:

De woorden Biofeedback en Myofeedback worden regelmatig door elkaar heen gebruikt, myofeedback is een echter onderdeel van Biofeedback.

Ons lichaam reageert continu op wat we denken, op wat we doen en op wat we voelen. Het effect van de manier van ademen, de zithouding, geconcentreerd nadenken, een positieve of negatieve gedachte etc. wordt direct zichtbaar gemaakt met biofeedbackregistratie. Het uiteindelijke doel is dat u uw eigen lichaamssignalen leert herkennen en bewust controleren. In eerste instantie met behulp van biofeedback apparatuur, later ook zonder apparatuur.

Biofeedback is maatwerk en het aantal sessies kan, afhankelijk van de klacht en de inzet van de cliënt/patiënt variëren. In samenspraak met uw therapeut wordt een persoonlijk behandelplan worden opgesteld. Het uiteindelijke doel is altijd gericht op een beter lichaamsbewustzijn, een verbeterde zelfregulatie en meer controle. Hierbij is het van belang dat u thuis dagelijks oefent met de nieuw aangeleerde technieken en vaardigheden.

Biofeedback is een manier om actief met uzelf aan het werk te gaan.

Biofeedback Apparatuur

In de praktijk wordt gewerkt met computergestuurde en losse apparatuur. De apparatuur kan worden ingezet voor een meting of als training. Deze metingen of registraties zijn volstrekt pijnloos.

Bij cliënten die een Biofeedback behandeling boeken, kan volledig gebruik gemaakt worden van alle mogelijkheden van bijv. de Procomp Infiniti. Er is dan voldoende tijd om alle onderdelen aan te sluiten en deze in te zetten bij een meting of behandeling. Bij een behandeling oefentherapie-Mensendieck kan door de therapeut besloten worden, dat een onderdeel biofeedback wordt ingezet, als dit een toegevoegde waarde heeft voor de behandeling.

Computer gestuurde apparatuur:

Losse of Stand-alone Apparatuur:

Overige

Combinatie Biofeedback en Mensendieck

Biofeedback is een behandelwijze die op zich zelf kan staan. Het kan ook de behandeling van oefentherapie-Mensendieck ondersteunen. Biofeedback heeft een toegevoegde waarde in het werk als oefentherapeut. Het geeft aan de therapeut en de cliënt/patiënt informatie over wat er gebeurt in het lichaam, welke op een andere manier niet zichtbaar te maken is.

Aan mijn cliënten/patiënten zeg ik dat Biofeedback laat zien, wat de spiegel (een belangrijk feedbackmiddel binnen het werk van de oefentherapeut-Mensendieck) verborgen houdt. Het geeft cliënten/patiënten een kijkje in het fijnere functioneren van hun lichaam en de invloed van de geest op het lichaam.

Biofeedback kan gebruikt worden voor:

Ademregistratie en werk/computerhouding controle

Op de site van de biofeedback vereniging Nederland (www.biofeedbackvereniging.nl) kunt u twee programma's downloaden die u kunnen helpen bij het verkrijgen en onderhouden van een goede ademhaling en werkhouding.

Ademregistratie

Voor hulp bij het leren ademen in een goed ritme en goed tempo, (oa. belangrijk bij spanningsklachten, hyperventilatie, hoofdpijn en hoge bloeddruk) bestaat er het trainingsprogramma EZ air.

Om uw persoonlijke instellingen van het EZ air programma te weten te komen kunt u een eenmalige afspraak maken. Tijdens deze afspraak wordt uw persoonlijk ademritme gemeten met behulp van biofeedback apparatuur. De gegevens uit deze meting worden gebruikt om op uw situatie toegesneden persoonlijke tips mbt. het ademen te geven en er wordt voor u de juiste instelling van het EZ air programma opgesteld. Met deze tips en het ademprogramma kunt u zelf aan de slag.

EZ-air ademhalingspacer

Met E-Z air kunt u een staafdiagram op uw computerscherm plaatsen, dat de snelheid van in- en uitademen aangeeft. De snelheid kunt u zelf instellen in de set-up van het programma.

EZ-air op uw mp3 of iPod.

Mee-ademen met EZ air, zie hierboven, vereist dat u de beschikking heeft over een computer. Er bestaan ook versies voor op de iPod en MP3 speler. Na een afspraak voor het instellen van uw persoonlijk ademritme kunt u de iPod of MP3 bestanden, indien u dit wenst, voor thuisgebruik ontvangen.

Werk/computerhouding controle

Voor het aanleren van voldoende pauzes en ontspanning tijdens uw (computer)werk kunt u het programma Workrave installeren op uw computer. (Indien u in een netwerkomgeving werkt is het verstandig dit met uw systeembeheerder op te nemen.)

Om uw persoonlijke instellingen van het Workrave programma te weten te komen kunt u een eenmalige afspraak maken. Tijdens deze afspraak wordt uw werkhouding besproken en de spierspanning van de nek/schouderspieren met behulp van biofeedback apparatuur gemeten. Aan de hand daarvan wordt voor u de juiste werkhouding bepaald en de voor u geldende pauze instellingen meegegeven. Hier kunt u zelf mee gaan werken.

Workrave pauzesoftware

Preventie van computer en stress gerelateerde klachten (hoofdpijn, nek/schouderklachten als KANS en RSI). WorkRave houdt automatisch bij hoe lang er aan de PC gewerkt wordt (typen of muizen). Wanneer te lang aaneengesloten gewerkt is, komt automatisch een pauzemelding (micropauze of rustpauze). Instellingen zijn variabel.  

© 2021 Annette Booiman Mensendieck- en Biofeedback therapeut

Roerdompstraat 35
1531 XE Wormer
+31(0) 75 642 62 65