Mensendieck Moves - Annette Booiman

Al meer dan 30 jaar ben ik werkzaam als oefentherapeut-Mensendieck. Het werken met mensen vind ik leuk. Het is boeiend om te zien hoe iemand met zijn klachten omgaat.  De uitdaging zit voor mij in de manier waarop ik iemand kan prikkelen zijn klachten zelf aan te pakken. Hoe kan iemand zijn oefeningen inpassen in zijn dagelijks leven, wat kan iemand doen om zijn stressfactoren te verminderen, hoe kan ik iemand leren zijn spieren bewust te voelen. Dat maakt het werken volgens de Mensendieck methode voor mij inspirerend.

Het kijken naar iemand zijn mogelijkheden en de persoon stimuleren zelf aan de gang te gaan met mijn oefeningen, mijn tips en adviezen. Daarnaast ook van iemand vragen om zelf ideeën aan te dragen en toe te passen. Zo kan iemand leren ervaren dat hij zelf invloed kan uitoefenen op zijn klachten. Het gebruik van Biofeedback is hierbij een bijna vanzelfsprekend onderdeel binnen de behandeling geworden.

Toen ik voor dit vak koos, sprak het feit dat je iemand leert zelf zijn houding en beweging te verbeteren en zodoende zijn klachten te beïnvloeden mij aan. Na al die jaren geldt dit nog steeds voor mij.

Annette