Wat is Biofeedback?

Biofeedbacktraining wordt gebruikt voor het aanleren van lichamelijke controle en biedt de mogelijkheid controle te krijgen over onbewuste processen van bijv. ademhaling, spierspanning en hartslag.

Biofeedback laat de subtiele lichamelijke veranderingen zien die niet door de cliënt/patiënt of therapeut bewust kunnen worden waargenomen. Biofeedbacktraining is een behandelwijze die op zich zelf kan staan. Het kan ook de behandeling van oefentherapie-Mensendieck ondersteunen.

Binnen de praktijk wordt gewerkt met de volgende vormen van biofeedback:

 • respiratoire feedback, dit is feedback van het adempatroon
 • spierspanning feedback/myofeedback of sEMG
 • hartslagvariabiliteit-feedback ook wel HRV genoemd
 • elektrodermografische feedback, EDG. Dit geeft inzicht in de innerlijke onrust.
 • temperatuur-feedback van de huid.

Ons lichaam reageert continu op wat we denken, wat we doen en wat we voelen. Het effect van de manier van ademen, de zithouding, geconcentreerd nadenken, een positieve of negatieve gedachte etc. wordt direct zichtbaar gemaakt met biofeedbackregistratie. Het uiteindelijke doel is dat u uw eigen lichaamssignalen leert herkennen en bewust controleren. In eerste instantie met behulp van biofeedback apparatuur, later ook zonder apparatuur.

Biofeedback is maatwerk en het aantal sessies kan, afhankelijk van de klacht en de inzet van de cliënt/patiënt variëren. In samenspraak met uw therapeut wordt een persoonlijk behandelplan worden opgesteld. Het uiteindelijke doel is altijd gericht op een beter lichaamsbewustzijn, een verbeterde zelfregulatie en meer controle. Hierbij is het van belang dat u thuis dagelijks oefent met de nieuw aangeleerde technieken en vaardigheden.

Biofeedback is een manier om actief met uzelf aan het werk te gaan.

Biofeedback Apparatuur

Er  wordt gewerkt met computergestuurde en losse apparatuur. De apparatuur kan worden ingezet voor een meting of als training en is volstrekt pijnloos.

Bij cliënten die een Biofeedback behandeling boeken, kan volledig gebruik gemaakt worden van alle mogelijkheden van bijv. de Procomp Infiniti. Er is dan voldoende tijd om alle onderdelen aan te sluiten en deze in te zetten bij een meting of behandeling. Bij een behandeling oefentherapie-Mensendieck wordt door de therapeut besloten of een onderdeel biofeedback wordt ingezet, als toegevoegde waarde bij een behandeling.

Computer gestuurde apparatuur:

 • De Procomp Infiniti van de Canadese firma Thought Technology is een 8 kanaals biofeedback apparaat dat simultaan zowel de hartslag (HR), doorbloeding in de vinger (BVP), ademhaling (Resp), spierspanning (sEMG) als temperatuur (Temp.) en huidweerstand (SC/EDG) kan meten. Het kan worden gebruikt voor registratie en voor training. De meeste sensoren worden aangebracht op de vingers. De sensoren voor de spierspanning worden op de huid geplakt. De ademhaling wordt geregistreerd door middel van een rekbare band om de taille en evt. de borst.
 • FreeseFramer van de Heartmath organisatie. Biofeedback informatie op basis van de hartslag en training van de HeartRateVariability (HRV).

Losse of Stand-alone Apparatuur:

 • Myotrac, een eenkanaals myofeedbackapparaat dat informatie geeft over spierspanning.
  GSR werkt met huidweerstand en geeft feedback over de mate van transpiratie van de vingers. De transpiratie heeft een waarde voor de innerlijke onrust.
 • Temperatuur feedback via digitale thermometer, glasthermometer en biodots
 • Klein materiaal, zoals bijv. moodringen, App’s en temperatuurpennen, dat op een speelse manier feedback geeft en evt. ook thuis kan worden gebruikt.

Combinatie Biofeedback en Mensendieck

Biofeedback is een behandelwijze die op zich zelf kan staan. Het kan ook de behandeling van oefentherapie-Mensendieck ondersteunen. Biofeedback heeft een toegevoegde waarde in het werk als oefentherapeut. Het geeft aan de therapeut en de cliënt/patiënt informatie over wat er gebeurt in het lichaam, welke op een andere manier niet zichtbaar te maken is.

Biofeedback laat zien, wat de spiegel (een belangrijk feedbackmiddel binnen het werk van de oefentherapeut-Mensendieck) verborgen houdt. Het geeft een kijkje in het fijnere functioneren van het lichaam en de invloed van de geest op het lichaam.

Biofeedback kan gebruikt worden voor:

 • Het vastleggen van de status van de lichamelijke toestand voor, tijdens en na ingrijpen/behandelen
 • Tijdens lichamelijke training de veranderingen laten zien aan de therapeut en/of cliënt.
 • Het kan vastleggen wat er was en wat er gebeurt in het lichaam.
 • Het demonstreert hoe gedachten en/of stress factoren het lichaam beïnvloeden.
 • Het kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar de optimale houding en beweging of training.
 • Het laat zien waar de maximale belasting ligt en hoe er een balans kan worden gevonden tussen belastbaarheid en belasting.
 • Het kan soms een signalerende functie hebben, er zijn al veranderingen zichtbaar/meetbaar voordat er klachten zijn.
 • Het kan laten zien, dat hoewel de klachten verdwenen zijn, er nog verdere training nodig is om terugval te voorkomen.