Mobilizing Awareness ®

De opleiding Mobilizing Awareness Practitioner richt zich op de sensomotorische re-educatie en is ontwikkeld door Servaas Mes. Deze methode kenmerkt zich door rustige oefeningen die zijn gebaseerd op de natuurlijke manier van bewegen.

De reflexpatronen die met de stressrespons samenhangen worden hierdoor afgeremd en door de ontspanning die daarop volgt ontstaat een efficiënt beweegpatroon met minder pijn en ongemak. Deze vorm van sensomotorische re-educatie is bij uitstek geschikt om habituele patronen en functieverlies door ingesleten compensaties en adaptaties te doorbreken.

Door het vergroten van de  bewustwording ontstaat hierdoor een merkbare verandering in lichaamshouding, beweegpatronen en ademhaling. Hierdoor komt er ruimte voor (het loslaten van) emoties. De methode is toepasbaar in het volledige spectrum van het menselijk bewegen en er wordt, net als bij oefentherapie-Mensendieck, gekeken naar het “”hele systeem””.

De werkwijze van Mobilizing Awareness en oefentherapie-Mensendieck liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Het gebruik van pendiculaties (geleid actief bewegen met lichte weerstand) zorgt voor een goede aanvulling op de actieve oefentherapie.