Mensendiecktherapie

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het opheffen en voorkomen van klachten als gevolg van een onjuist houding- en bewegingspatroon. U wordt bewust gemaakt van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten.

Ook krijgt u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, overbelasting en spanning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van visuele, auditieve en gevoelsmatige feedback. Deze feedback kan bij mij verder worden ondersteund met Biofeedback. Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. U leert de onjuiste gewoontes te herkennen en vervolgens te wijzigen in patronen die voor u meer voordelen hebben.

De oefentherapeut begeleid en traint u daarbij in het aannemen van een gezondere manier van bewegen en leert u hoe u beter met klachten kan omgaan en hoe u kunt voorkomen dat klachten terugkeren. De behandeling wordt daarbij op u afgestemd. Dat betekend dat u oefeningen en adviezen mee krijgt die u kunt toepassen in uw dagelijkse woon/werkomgeving. Zowel in uw huishouden, vrije tijd, bij het sporten of tijdens uw werk worden op uw situatie toegespitste adviezen en oefeningen gegeven. Want “gezond bewegen kun je leren”.

De betekenis

De naam Mensendieck heeft niets te maken met “mensen” en “dieck” zoals men vaak denkt, maar is ontleend aan de grondlegster van de methode, mevrouw Bess Mensendieck (1864-1957). Mevrouw Mensendieck was zeer geïnteresseerd in het menselijk houdings- en bewegingspatroon. Naar aanleiding van verschillende studies die zij had gevolgd (o.a. zang, beeldhouwkunst en geneeskunde) ontwikkelde zij een oefenmethode gericht op het voorkomen van klachten die veroorzaakt worden door een verkeerde houding of een verkeerde manier van bewegen.

Bewustwording

Het bevorderen van de bewustwording van de eigen houding en manier van bewegen en vooral de manier waarop houding en beweging verbeterd konden worden stonden daarbij centraal. De gedachte erachter was dat wanneer men inzicht heeft in de klacht en de oorzaak ervan, zelf een actieve bijdrage kan leveren aan het verminderen en/of voorkomen van de klacht.

Wanneer naar de oefentherapeut?

Oefentherapeuten-Mensendieck kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. De patiënt/cliënt krijgt inzicht in de reactie van zijn lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Sinds 1928 wordt de oefenmethode gedoceerd in Nederland.

Meer informatie over oefentherapie Mensendieck?

Kijk op www.vvocm.nl, de site van de vereniging van de oefentherapeuten.