DTO:Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

Vanaf 1 juli 2008 is de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) van kracht. Deze voorziening maakt het mogelijk dat mensen zich direct bij de oefentherapeut kunnen melden, zonder tussenkomst van een (huis)arts.

Hoe gaat DTO in z’n werk?

Na aanmelding zal de oefentherapeut de patiënt/cliënt eerst zorgvuldig screenen, waarbij gekeken wordt of de patiënt/cliënt met zijn klachten inderdaad bij oefentherapie-Mensendieck aan het juiste adres is. Hoort het klachtenpatroon niet hoort bij een gezondheidsprobleem dat valt binnen het competentiegebied van de oefentherapeut, dan krijgt de patiënt/cliënt het advies om alsnog naar de arts te gaan